Equus/Etera 1.21.6 Release note

 

Rettelser i version 1.21.6:

 • Når FI-indbetalingslisten blev printet, kunne nogle linjer være dækket, og kunne ikke ses. Dette er rettet #1355
 • Ved en behandlerbooking aftale, får aftalen ikke den korrekte farve, den er bookes via Tryg/PensionDanmark. Dette er nu rettet #1800
 • Aftalebogen vises ikke korrekt i Safari browseren på Mac computere. Dette er nu løst #1929
 • En regning blev ikke talt med i regningsstatistik/oversigten, og kunne give et forkert billede ift. statistikken #1950
 • Limitering kunne melde overskredet ved behandlingsindtastning, selvom den ikke er det. Dette er nu rettet #1964
 • Navn kunne mangle på udskrevet dagsliste, Dette er nu rettet # 1980
 • Behandlinger kan ikke ses i indtast beh for ridefys, som giver anledning til forvirring og derfor dobbelt indtastning. Fejlen er fundet og rettet #1983
 • Indlejerberegning kunne, hvis man havde klinikhoppeadgang regne forkert på nogle egenydelser #1997
 • Systemet kom ikke med advarsel ved gentag seneste beh. selvom betalings garanti er udløbet. Dette er nu rettet #2041
 • Når man valgte – Gentag seneste behandling- på en aftale i aftalebogen meldte systemet- ingen aktivitet og kunne derfor ikke gentage. Dette er rettet #1822
 • Man kunne få fejl i notifikation ved oprettelse af anden betaler, hvis man brugte ordet -danmark i navn. Dette er nu rettet # 1973
 • Advarsel -forløb er udløbet- vises ikke i nogle tilfælde når behandling tastes via aftalebog #1985

 • Tilbagetrækning af garanti på lukkede forløb ved Behandlerbooking, som kunne blokerer for oprette af nye forløb på patienten. #1944