Equus/Etera 1.21.6 Release note

 

Rettelser i version 1.21.6:

 • Når FI-indbetalingslisten blev printet, kunne nogle linjer være dækket, og kunne ikke ses. Dette er rettet #1355
 • Ved en behandlerbooking aftale, får aftalen ikke den korrekte farve, den er bookes via Tryg/PensionDanmark. Dette er nu rettet #1800
 • Aftalebogen vises ikke korrekt i Safari browseren på Mac computere. Dette er nu løst #1929
 • En regning blev ikke talt med i regningsstatistik/oversigten, og kunne give et forkert billede ift. statistikken #1950
 • Limitering kunne melde overskredet ved behandlingsindtastning, selvom den ikke er det. Dette er nu rettet #1964
 • Navn kunne mangle på udskrevet dagsliste, Dette er nu rettet # 1980
 • Behandlinger kan ikke ses i indtast beh for ridefys, som giver anledning til forvirring og derfor dobbelt indtastning. Fejlen er fundet og rettet #1983
 • Indlejerberegning kunne, hvis man havde klinikhoppeadgang regne forkert på nogle egenydelser #1997
 • Systemet kom ikke med advarsel ved gentag seneste beh. selvom betalings garanti er udløbet. Dette er nu rettet #2041
 • Når man valgte – Gentag seneste behandling- på en aftale i aftalebogen meldte systemet- ingen aktivitet og kunne derfor ikke gentage. Dette er rettet #1822
 • Man kunne få fejl i notifikation ved oprettelse af anden betaler, hvis man brugte ordet -danmark i navn. Dette er nu rettet # 1973
 • Advarsel -forløb er udløbet- vises ikke i nogle tilfælde når behandling tastes via aftalebog #1985

 • Tilbagetrækning af garanti på lukkede forløb ved Behandlerbooking, som kunne blokerer for oprette af nye forløb på patienten. #1944

Equus/Etera 1.12.7 Release

Den Nationale Henvisnings Formidling (DNHF)

Refhost udskiftes med en ny og mere sikker platform, til henvisninger. Derfor skal Klinikken fra d. 21. november, benytte den nye knap til at tilgå henvisningshotellet. Knappen er navngivet DNHF og ligger ved siden af Refhost knappen i journalen og under aktuelle forløb.

Sikkerheden er højnet i forbindelse med tilgang til DNHF og derfor er det nu påkrævet at logge ind med et medarbejder signatur, udstedt af NemID. Equus/Etera sender stadig information om patienten med over til DNHF. Support til at logge ind med det digitale signatur ligger i supporten hos DNHF. Kontaktinformation ligger på forsiden af DNHF.

Der er oprettet en genvej til DNHF under Menuen Send Breve. Refhost knappen fjernes i en af de næste opdateringer.