Etera App v1.1.0

Integration til Nets betalingsterminal

Forbedret integration til Nets betalingsterminal, hvor det nu er muligt at overstyre batchnummeret, som kommer med på kontoudtog. Dette gør det lettere at overskue og afstemme kontoudtog, da batchnummeret dels er at finde på kontoudtog og i transaktionshistorikken. Ved at sætte terminal id kan man separere transaktioner for de forskellige terminaler. I dette tilfælde ændres formatet for batchnummeret til YYMMDDTT0000, hvor de første 4 tal er dato, de efterfølgende 2 er terminal id og de sidste 4 tal er 0000. Det er også muligt at separere alle transaktioner med unikt løbenummer på kontoudtog. I dette tilfælde vil de sidste 4 tal i batchnummeret være et unikt løbenummer. Ved at slå begge funktioner til, kan man dels se alle specifikke transaktioner på kontoudtog, samt se hvilken terminal transaktionen blev gennemført på.

 

Transaktionshistorik

Man kan nu åbne transaktionshistorik for betalingsterminal ved at højreklikke på ikonet i ikonbakken.

 

Fejlrettelser

Rettet en fejl hvor Nets betalingsterminal ikke virkede med Windows-brugernavn indeholdende specialtegn.

Rettet en fejl hvor popups (hints) ikke blev vist i f.eks. aftalebogen, når man holder musen henover en aftale.

Rettet en fejl hvor der var en rød stiplet linje under visse ord i fokuserede tekstfelter.

Oprette egne ydelser

Her kan du se hvordan du opretter egne ydelser i Etera. Du kan oprette enkeltydelser, abonnementer og klippekort. 

Anden betaler

Med denne funktion kan du oprette og vælge en anden betaler for en ydelse og automatisk sende regnigen til betaleren. 

Opsætning af indlejer beregning

Hvis klinikken ønsker at lade Etera lave klinikkens indlejer beregning, kan klinikejer opsætte indlejer procenter på sine medarbejdere.

Oprette ny patient

Sådan opretter du en patient. Du kan bruge en henvisning, oprettelse via kortlæser med sundhedskort eller manuelt.

Opret forløb og accepter henvisning

Opret et patientforløb på baggrund af en henvisning eller manuelt.

Opret hold og tilføj patient

Se her hvordan du opretter et hold i Etera og tilføjer patienter til holdet.

Indtast hold

Her kan du se hvordan du indtaster hold i Etera. Vi gennemgår hvordan du tilføjer patienter, håndtere afbud og generere regninger og journalnotater.

Indtast behandling

Denne video viser hvordan du hurtigt indtaster en en behandling i Etera.

Indtast behandling ved 2 behandlere

Se har hvordan du indtaster en behandling når der er mere end én behandler i klinikken. Du kan også indtaste en behandling på vegne af en behandler.