Opsætning af “Anden betaler” og eksempler

Nordic Netcare og Falck Healthcare:

Skadenummer skal stå i feltet: Ordreid til elektr. Faktura

Falck Healthcare, så skal der stå BEV foran skadenummeret: BEV1000020000

I feltet Note vedr. betaling ønsker de Navn og cpr nummer og behandlingsområde. Personref. Skal være FHCSSO

Nordic Netcare skal ikke have bogstaver foran, blot skadenummeret. Personref skal være Nordic Netcare og i Notes feltet ønsker de behandlingsområde.

 

Alle andre betalere

Her skal feltet ud for Ordreid til elektr. Faktura ALTID være tomt.

 

Hvis der er brug for at oplyse skade nummer til Anden betaler, så kan det skrives i notes feltet da dette felt kommer med på de elektroniske faktura.

Hvis det er PenSam, (OBS: Skandia stopper samarbejdet 1-4-2020) eller Danica, så skal de vælges som betaler ved at markerer at patienten er medlem af sygeforsikringen danmark i faneblandet Grunddata, samt sætte flueben i:

Patientandel betales af Danmark på vegne af forsikringsselvskab.

Husk at elektroniske faktura IKKE bliver sendt automatisk fra Etera. Disse skal sendes ved at trykke på ”e-fak” ud for den enkelte regning eller ved at trykke på ”Regningshåndtering” og under afsnittet Massefakturering klikke på ”Send elektroniske fakturaer”